فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

تحقیق حقوق پناهندگی

تحقیق حقوق پناهندگی

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

تحقیق رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران The L

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران The Legal Chalenges Resulting From Overcriminalization and the Ways of get out

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی فقهی و حقوقی حالت خطرناک

موضوع بسیار جذاب جرم شناسانه در قوانین جزایی

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی حالت خطرناک در ابعاد آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

بررسی جذاب یک موضوع جرم شناسانه در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید مصوب1392

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهکارهای موثر قانونی بر تحکیم بنیان خانواده با تکیه بر حقوق و وظایف زن و شوهر

این پژوهش به بررسی خانواده می پردازد، چون مهم ترین رکن اجتماع است و ایجاد و انحلال آن علاوه بر آنکه به اراده طرفین است، جامعه نسبت به آن حساسیت دارد ولذا یکی از وظایف دولت ها، ایجاد تسهیلات برای تشکیل آن و تلاش بردوام و بقای آن و استحکام بخشی به کوچکترین واحد اجتماعی است.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عقد ضمان در حقوق ایران

ماده 684 قانون مدني در مقام تعريف عقد ضمان مي گويد «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن ، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند» با اين تعريف عقد ضمان مثل ديگر عقود دو طرف دارد طرف ايجاب (ضامن) و طرف قبول (مضمون له)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی