فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذيري در زنان شاغل و غیر شاغل

منابع،چکیده،فهرست مطالب،فرضیه،پیشنهادات،چهارفصل اول

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان

پایان نامه نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان،دانلود پایان نامه نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان،دانلود رایگان پایان نامه نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان،نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان،تحقیق نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان،مقاله نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی